athenas-gyros View Full Details

Hummus Gyro

$9.00

fresh onion, tomato, feta, kalamata olives, cucumber, tzatziki sauce, parsley & pita